Σε αυτό το γνωστικό αντικείμενο υπάρχουν όλα όσα θα πρέπει να γνωρίζει κάποιος για να χειρίζεται σε ένα πρώτο βασικό (αλλά ικανοποιητικό επίπεδο) την εφαρμογή Microsoft Word 2010.

Όσοι παρακολουθήσουν όλα τα μαθήματα θα είναι έτοιμοι για πιστοποίηση Πληροφορικής στο Word 2010 σε βασικό επίπεδο σε οποιοδήποτε φορέα πιστοποίησης επιλέξει (π.χ. ECDL Core)